नेपाल सरकार

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विभाग

व्यवसायीक किट विकास निर्देशनालय

हरिहरभवन, ललितपुर


भुक्तानीका लागी प्राप्त बिलहरूको सार्बजनिकीकरण

क्र.सं.

विवरण

बजेट शिर्षक

खर्च शिर्षक

खरिद प्रकृया

प्यान नं.

भुक्तानी

बिल मिति

रकम

कैफियत

Upload Time

विवरण उपलब्ध छैन ।